Agenda

Collectanten informeren

January 07, 2018

In de maanden februari en  maart zullen al onze collectanten geïnformeerd worden over hoe de collecte gehouden wordt.

Wat wordt van hen verwacht, welke materialen krijgen ze mee, welke routes worden er gelopen, etc.

Extra aandacht zal besteed worden aan de mogelijkheid voor inwoners om dit jaar ook door middel van een eenmalige automatische afschrijvingsformulier geld voor de goede doelen te geven.

De collecte-materialen worden uitgegeven op 1 centraal punt. Dat is het schoolgebouw De Heindert. aan de Schoolstraat.

 

De collectant krijgt van ons een collecte-emmer, enveloppen met brief en invulformulieren, een ID-kaart en de route (15 a 30 adressen).

 

Voor vragen omtrent de collecte kunnen de collectanten - maar .ook u - altijd via e-mail terecht op ons e-mail adres info@gezamenlijkecollecteaarlerixtel.nl of collectanten@gezamenlijkecollecteaarlerixtel.nl

Informeren bewoners Aarle-Rixtel

February 01, 2018

Als bewoner van Aarle-Rixtel wilt u weten waar u aan toe bent als er in april collectanten voor de deur staan om voor maar liefst 16 goede doelen te collecteren.

Via o.a. berichten in de Mooi Laarbeker en Radio Kontakt zullen we zo goed als mogelijk u informeren over wie we zijn, waarom, voor wie, hoe en wanneer we collecteren. Zo kunt u in de week van 03 - 07 april met een gerust hart doneren als de collectant (met legitimatie) bij u aan de deur komt.

Daar in alle 4 de kernen van Laarbeek in dezelfde week een gezamenlijke collecte week plaatsvindt zal de informatie hierover zoveel mogelijk tegelijkertijd en gezamenlijk gebeuren. 

Zo zult u o.a. in alle 4 de kernen dezelfde banners en teksten bij de toegangswegen tegenkomen.

Rondbrengen enveloppen

March 25, 2018

Tussen 26 maart en 3 april 2018  gaat de collectant langs bij de adressen die hij/zij van de Stichting heeft gekregen De collectant geeft bij elk adres een envelop af. Hierin zit een brief met uitleg, een machtiigingskaart en een invullijst waarop de deelnemende 16 fondsen vermeld staan. 

Gezamenlijke Collecte

April 02, 2018

De Gezamenlijke Collecte Week Aarle-Rixtel !

De collectant komt (weer) aan de deur om de enveloppen met uw gift op te halen (behalve op 1e en 2e paasdag).

 

Tegelijkertijd vindt in de andere 4 kernen van Laarbeek ook een gezamenlijke collecte plaats.

 

Teldag

April 06, 2018

Op zaterdag 07 april wordt alle ingezamelde enveloppen naar een centrale locatie gebracht om geteld te worden en onder de 16 fondsen verdeeld te worden. Ook de ingevulde machtigingskaarten worden direkt verwerkt.

Het tellen gebeurt door bestuursleden, collectanten en vrijwilligers. De opbrengst wordt na verwerking door de bank zo spoedig mogelijk meegedeeld.

Please reload

 
 
 
 

© 2016 Stichting Gezamenlijke Collecte Aarle-Rixtel

Bank rekeningnummer: NL59 RABO 0315 0861 30

Privacybeleid