Help jij helpen?

Het is een hele klus om de Gezamenlijke Collecte goed te laten verlopen. Heel veel helpende handen zijn welkom om:

  • te collecteren

  • diverse organisatorische klussen zoals tijdens de 'teldag', sponsoren .

Enkele voordelen van een gezamenlijke collecte:

  • Er komen veel minder collectanten aan je deur;

  • Je kunt rustig overdenken wat u aan een fonds (of fondsen) wilt geven en vult dat in op de lijst;

  • De collecte wordt in héél Aarle-Rixtel gehouden (óók voor de kleinere fondsen);

  • Als collectant heb je een kleinere route.

Waarom hebben wij je nodig?

Eerlijk gezegd omdat veel van onze collectanten een dagje ouder worden en na vele jaren van collecteren graag zien dat jongeren het stokje overnemen.

De stichting heeft 80 collectanten maar om toch alle straten te kunnen aandoen én de routes niet te groot te maken zoeken we 10 tot 15 nieuwe collectanten.

Wat wordt er van je gevraagd?

Het collecteren bestaat uit een viertal onderdelen.

  • In de week voorafgaand aan de collecteweek haal je het materiaal hiervoor op en verspreidt je de collecte enveloppen. Dit duurt tussen de 2 en 4 uur, afhankelijk van de lengte van jouw route.

  • In de week van de collecte haal je de enveloppen weer op. Dat is ongeveer 2 tot 3 uur door het dorp wandelen .

  • En op de ‘teldag’, meestal een zaterdag, levert u de collecte-emmer weer in bij een centraal punt. Dat vergt een uurtje tijd en tevens ontmoet je de andere collectanten.

Lijkt het je wat om enkele uurtjes van uw vrije tijd in te zetten voor “Het Goede Doel”?

Neem dan contact op met onze collectanten groep: collectanten@gezamenlijkecollecteaarlerixtel.nl

of indien u op andere wijze bij wilt dragen met onze secretaris,

mevr. Diane van Nistelrooij; info@gezamenlijkecollecteaarlerixtel.nl 

“Veel mensen beschouwen collecteren als een opoffering. Zonde van de tijd, zeggen ze. Maar dat is het wat mij betreft écht niet. Het is belangrijk, leuk en bijzonder. Je doet iets voor een goed doel én maakt oprecht contact met mensen in je buurt.”

 Dieuwertje Blok over collecteren voor Alzheimer

Ook voor 2018 heeft de gemeente Laarbeek een vrijwilligersverzekering afgesloten.

Deze vrijwilligersverzekering van de gemeente Laarbeek houdt in, dat iedere inwoner van Laarbeek, die op enig moment vrijwilligerswerk doet, wat betreft aansprakelijkheid onder deze collectieve verzekering valt. Dus ook u indien u voor onze stichting collecteert bent u verzekerd.

Klik hier voor meer informatie

© 2016 Stichting Gezamenlijke Collecte Aarle-Rixtel

Bank rekeningnummer: NL59 RABO 0315 0861 30

Privacybeleid