Vragen en Antwoorden

Op deze pagina geven we antwoorden op vragen die ons bereiken over de gezamenlijke collecte.

In 2018 en 2019 deden er 16 Goede Doelen mee aan de gezamenlijke collecte, in 2020 maar 15 hoe kan dat?

  • In de zomer van 2019 heeft Natuurmonumenten besloten om in Nederland geen collectes aan huis (collectebussen) meer te doen. Hierdoor stopt ook het collecteren door onze stichting voor Natuurmonumenten en is dit fonds uit onze stichting gestapt (zie onze Statuten).

Achter de schermen: Wat is een teldag?

  • Aan het eind van de collecteweek, meestal een zaterdag, als bijna al de enveloppen zijn opgehaald en ingeleverd door onze collectanten wordt bepaald hoeveel de collecte heeft opgeleverd. Dit proces, deze Teldag, wordt beschreven in DIT artikel

Doen alle Goede Doelen die er in Aarle-Rixtel zijn mee met de Gezamenlijke Collecte?

  • Nee, niet alle goede doelen uit Aarle-Rixtel doen mee met de Stichting Gezamenlijke Collecte Aarle-Rixtel. Slechts die 15 fondsen die op onze pagina fondsen staan doen mee.

Waarom doet de Zonnebloem niet mee aan de Gezamenlijke Collecte Aarle-Rixtel?   

  • De plaatselijke Zonnebloem organisatie doet niet mee aan de Gezamenlijke Collecte in Aarle-Rixtel omdat ze zich bij de oprichting van de Stichting niet kon verenigen met een bepaling dat de goede doelen organisaties maar 1 collecte activiteit (de gezamenlijke collecte) per jaar mogen uitvoeren. Deze bepaling werd toen met algemene stemmen aangenomen. De bepaling zorgt er o.a. voor dat er maar 1 collecte is/collectant is in 1 week van het jaar en een 'gelijk speelveld' voor de goede doelen organisaties is.

Waarom komen er toch nog collectanten aan de deur voor en na de collecte week?

  • De  Stichting vertegenwoordigt niet alle  (CBF) goede doelen in Nederland, slechts de 16 die op onze fondsen pagina staan. Daarom kunnen er collectanten van andere goede doelen, waaronder ook lokale zoals Sinterklaas, Harmonie of schutterij, bij u aan de deur komen.

 

Ik heb geen cash geld meer in huis maar wil toch doneren, kan dat?

Wat fijn dat u een bijdrage wilt geven; dat kan ook door:

  • Geld over te maken op ons rekening nummer NL59 RABO 0315 0861 30 waarbij u in het 'opmerkingsveld' kunt aangeven voor welke fondsen u wilt doneren  of door

  • De éénmalige machtiging in te vullen die door onze collectanten worden uitgedeeld in de week voor de gezamenlijke collecte. Klik HIER voor meer informatie hierover.

Kan ik ook geld doneren tijdens de collecteweek voor fondsen die NIET op het collecteformulier staan?

  • Helaas kan dat niet via onze gezamenlijke collecte.

Twee jaar geleden hebben we alle (landelijke) goede doelen benaderd om mee te doen aan een gezamenlijke collecte week.

Voorwaarde  voor een fonds om mee te doen was om een bestuurslid/vertegenwoordiger te leveren.

Ondanks herhaalde pogingen slaagden sommigen er toen niet in om iemand in Aarle-Rixtel te vinden die het fonds wilde vertegenwoordigen.  En het is niet redelijk om van de 16 fondsen, die daarnaast ook collectanten leverden, te vragen om voor een fonds dat geen tegenprestatie kan leveren te collecteren. Het is om die redenen dat andere fondsen niet op de lijst van fondsen staat waarvoor thans gecollecteerd wordt.

 

We hopen dat u nochtans een donatie wilt doen aan een of alle andere goede doelen die op de lijst staan.

© 2016 Stichting Gezamenlijke Collecte Aarle-Rixtel

Bank rekeningnummer: NL59 RABO 0315 0861 30

Privacybeleid