Bestuursleden

Op deze pagina staan de bestuursleden van de stichting vermeld , welk goede doelen fonds ze vertegenwoordigen en voor welk onderdeel van de stichting ze zich extra inzetten

Anne van den Berg

Bestuurslid voor het Fonds Handicap  (voorheen Verstandelijk Gehandicapten)

Lid pr werkgroep

pr@gezamenlijkecollecteaarlerixtel.nl

Hanneke van den Berkemortel

Bestuurslid namens  KWF Kankerbestrijding

Lid collectanten werkgroep

collectantenl@gezamenlijkecollecteaarlerixtel.nl

Ans Corbeij

Bestuurslid namens het Nationaal MS Fonds

Lid materiaal werkgroep

materiaal@gezamenlijkecollecteaarlerixtel.nl

Nellie Hoogkamer

Bestuurslid voor de Nederlandse Brandwonden Stichting

Lid materiaal werkgroep

materiaal@gezamenlijkecollecteaarlerixtel.nl

Ronald Koster

Bestuurslid namens het Nationaal Epilepsie Fonds

Penningmeester van de stichting

penningmeester@gezamenlijkecollecteaarlerixtel.nl

Guy Lhoëst

Bestuurslid namens het Rode Kruis

Voorzitter van de stichting

Lid pr werkgroep

voorzitter@gezamenlijkecollecteaarlerixtel.nl

Tom van der Lugt

Bestuurslid namens de Hersenstichting

Lid regie werkgroep

regie@gezamenlijkecollecteaarlerixtel.nl

Marie-Louise Magis

Bestuurslid namens de Stichting Alzheimer

Lid collectanten werkgroep

collectantenl@gezamenlijkecollecteaarlerixtel.nl

Please reload

Dianne van Nistelrooij

Bestuurslid namens de Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind

Secretaris van de stichting

Lid regiegroep

secretaris@gezamenlijkecollecteaarlerixtel.nl

Lianne Raaijmakers

Bestuurslid namens het Spierfonds/Koningin Beatrix Fonds

Lid pr-werkgroep.

pr@gezamenlijkecollecteaarlerixtel.nl

Marjan Senders

Bestuurslid namens het Nationaal Fonds Kinderhulp

Lid collectanten groep

collectanten@gezamenlijkecollecteaarlerixtel.nl

Trudy Thijssen

Bestuurslid namens Amnesty International

Lid collectanten werkgroep

Lid pr-werkgroep

pr@gezamenlijkecollecteaarlerixtel.nl

Jo Kicken

Bestuurslid namens de Hartstichting

Lid materiaal werkgroep

materiaal@gezamenlijkecollecteaarlerixtel.nl

Francine van de Weijer

Bestuurslid namens  de Nierstichting

Lid materiaal werkgroep.

materiaal@gezamenlijkecollecteaarlerixtel.nl

Elly Wijnen

Bestuurslid namens de Hersenstichting

Lid van de regie werkgroep

regie@gezamenlijkecollecteaarlerixtel.nl

Please reload

© 2016 Stichting Gezamenlijke Collecte Aarle-Rixtel

Bank rekeningnummer: NL59 RABO 0315 0861 30

Privacybeleid