Organisatie

Structuur van de stichting

Dagelijks Bestuur

 • Zorgt voor instandhouding Stichting.

 • Belegt vergaderingen.

 • Beheert de financiën.

 

Regie Werkgroep

 •  Zorgt voor de coördinatie tussen de werkgroepen.

 • Stelt jaarlijks Plan van Aanpak op.

Materiaal Werkgroep

 • Zorgt voor al het materiaal dat nodig is om te collecteren.

 • Uitgifte en beheer van materiaal, zoals emmers, etc.

Collectanten Werkgroep

 • Aanspreekpunt voor de collectanten.

 • Organiseert Goede Doelen Week.

PR Werkgroep

 • Communicatie en informatie voorziening naar collectanten en pers/ Laarbekers /etc.

 • Onderhoud website en community.

 • Alle 15 fondsen worden met 1 bestuurslid in de Stichting vertegenwoordigd.

 • De bestuurleden bepalen gezamenlijk het beleid en de uitvoering van de collecte.

 • Alle bestuursleden  dragen bij aan een of meerdere werkgroepen.

 

Klik hier voor de statuten van de Stichting

© 2016 Stichting Gezamenlijke Collecte Aarle-Rixtel

Bank rekeningnummer: NL59 RABO 0315 0861 30

Privacybeleid